Obsah

Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace)

Typ: náš tip | Užitečné informace
Informace o zavedení nové služby pro občany

Legalizace a vidimace

Od 1. ledna 2019 zajišťuje Obecní úřad Židněves novou službu pro občany - Ověřování listin a podpisů (vidimace a legalizace). Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Ověřování listin a podpisů bude prováděno během úředních hodin OÚ.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K vidimaci předložit: originál listiny, popř. již ověřenou fotokopii listiny, dále opis nebo kopii pořízenou ze spisu

K legalizaci předložit: platný průkaz totožnosti, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, trvalý pobyt, adresu místa pobytu na území ČR nebo adresu bydliště mimo území ČR a listinu, na níž se osoba vlastnoručně podepíše, případně podpis na listině uzná za vlastní

Správní a jiné poplatky: 

Legalizace (ověření podpisu) 30,- Kč za každý podpis.
Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku.
Správní poplatky se hradí hotově, přímo u pracovnice, která vidimaci nebo legalizaci provádí.

Lhůty pro vyřízení:

Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání.


Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 18. 12. 2018 21:52
Autor: Správce Webu