Obsah

Kronika obce Židněves

Zastupitelstvo obce Židněves svým usnesením č. 6/4/2015 ze dne 21. 9. 2015 jmenovalo kronikářky paní Marii Váchovou a paní Ivanu Ulrichovou a schválilo vedení kroniky v elektronické podobě s následným tiskem očíslovaných listů, které se poté opatří vazbou.
Z dostupných materiálů bylo zjištěno, že kronika obce k roku 2015 se v žádné podobě nedochovala. V archivu obecního úřadu se nalezly pouze fragmenty záznamů o činnosti různých spolků (Sbor dobrovolných hasičů, Obec baráčníků, SK Židněves a  TJ Sokol), které budou použity v následujícím textu kroniky.

Kronika

Rok 2015 zde ke stažení

Rok 2015 DODATEK zde ke stažení

Rok 2016 zde ke stažení

Rok 2017 zde ke stažení

Rok 2018 zde ke stažení

Rok 2019 zde ke stažení

Rok 2020 zde ke stažení

Rok 2021 zde ke stažení

Rok 2022 zde ke stažení

Rok 2023 zde ke stažení