Obsah

Kronika obce Židněves

Zastupitelstvo obce Židněves svým usnesením č. 6/4/2015 ze dne 21. 9. 2015 jmenovalo kronikářky paní Marii Váchovou a paní Ivanu Ulrichovou a schválilo vedení kroniky v elektronické podobě s následným tiskem očíslovaných listů, které se poté opatří vazbou.
Z dostupných materiálů bylo zjištěno, že kronika obce k roku 2015 se v žádné podobě nedochovala. V archivu obecního úřadu se nalezly pouze fragmenty záznamů o činnosti různých spolků (Sbor dobrovolných hasičů, Obec baráčníků, TJ Sokol), které budou použity v následujícím textu kroniky.

Rok 2015 zde ke stažení
Rok 2015 DODATEK zde ke stažení
Rok 2016 zde ke stažení
Rok 2017 zde ke stažení
Rok 2018 zde ke stažení