Obsah

znak sdh   SDH Židněves

 

 

Historie sboru

Nejstarší, stále existující, a bohatou činnost vyvíjející spolek v Židněvsi je Sbor dobrovolných hasičů. Vznikl ještě za Rakouskouherské monarchie 15. března 1879 a o tři roky později se stal součástí mladoboleslavské hasičské župy. Prvním starostou sboru byl jmenován Jan Egrt, prvním velitelem Jan Mačenka. 

HasičiHasičiHasiči

Slavné chvíle prožili židněveští hasiči v roce 1979, kdy se slavilo 100. výročí. Při této příležitosti se konala i okrsková soutěž v požárním sportu. Tehdy byly položeny základy ke vzniku družstva žen, které bylo v příštích letech pravidelným a úspěšným účastníkem soutěží. Tato úspěšná tradice pokračuje u družstev žen a mužů až do dnešní doby. Naše sportovní družstva se pravidelně zúčastňují okrskových a pohárových soutěží v požárním sportu, na kterých dosahují velmi dobré výsledky.

HasičiHasičiHasiči

Součástí života sboru jsou ovšem i akce společenské a kulturní, výlety, zájezdy, pořádání dětských dnů, tanečních zábav nebo každoroční hasičský ples. Členové sboru se nezaleknou ani tvrdé práce a aktivně se účastní brigád na zvelebení naší obce.

Z členů sboru byla v roce 2007 zřízena zásahová jednotka zařazená do kategorie JPO V. Jednotka SDH obce je určena k poskytování pomoci při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí. S pomocí dotace se v roce 2020 podařilo zajistit pro zásahovou jednotku hasičský dopravní automobil Ford Custom, a to  včetně hasičského vozíku, ve kterém je dopravována zásahová technika našeho družstva.

Po několikaleté odmlce se podařilo v roce 2021 obnovit činnost družstva mladých hasičů (mladší a starší děti), kteří se věnují tréninku požárního útoku, výcviku hasičských dovedností a různým sportovním aktivitám. Vedoucími družstva se stali Martina Gregorová a Martin Gregor.             

Lze si jen přát, aby hasičský sbor se 140-ti letou tradicí úspěšně pokračoval ve stopách obecně prospěšné organizace, jejíž náplní je uskutečňovat dávné a stále platné prosté motto:

"Bližnímu na pomoc".

Slavnostní předání hasičského dopravního automobilu zásahové jednotce obce a Den otevřených dveří Hasičské zbrojnice Židněves - sobota 22. srpna 2020

SDHsdh

SDHSDH

sdhSDH

Kontakt na SDH:

Sídlo spolku: Židněves 13, 294 06 Židněves

E-mail.: sdh.zidneves@seznam.cz 

Složení výboru SDH Židněves volební období 2020 - 2024:

Starosta: Jiří Křemeček

Náměstek starosty: Ing. Zdeněk Vácha

Velitel: Milan Knížek

Zástupce velitele: Vratislav Havelka ml.

Strojník: Jan Spěšný

Hospodář: Zdeňka Knížková

Referent prevence a výchovné činnosti: Jiří Heřmánek st.

Jednatel: Josef Košťák

Referent ochrany obyvatelstva: Ing. Martin Gregor