Obsah

Místní knihovna

Místní knihovna je provozována obcí Židněves. Sídlo knihovny je v budově obecního úřadu č. p. 13. Počet knihovních jednotek ve volném výběru je cca 1300. Naše knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí. Obec (jako příjemce) má se Středočeským krajem (poskytovatelem), s Knihovnou města Mladá Boleslav (realizátorem) podepsanou Smlouvu o poskytování pomoci knihovnám v rámci zajišťování plnění regionálních funkcí a jeho koordinace Středočeským krajem č. 805/ OPK/2006 ze dne 26.6.2006. 
Pověřenou knihovnou pro naši obec je Knihovna města Mladá Boleslav, která vykonává pro naši knihovnu zásobování výměnnými soubory knih a poskytuje konzultace o odborné činnosti.

Obecní knihovna v souladu s Knihovním řádem, ze dne 7.8.2002 a Dodatkem ze dne 11.12.2006 poskytuje přístup k veřejným informačním sítím. Internet je přístupný na detašovaném pracovišti v místnosti obecního úřadu.

Knihovnice: Marie Váchová
Knihovní řád Místní knihovny Židněves:
Otevírací doba: zde ke stažení

KnihovnaKnihovnaKnihovna