Obsah

Platba za svoz komunálních odpadů a poplatek za psa v roce 2024

Typ: náš tip | Užitečné informace
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za psa.

Platba za svoz komunálních odpadů a poplatek za psa v roce 2024

Platbu za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa je třeba uskutečnit nejpozději do 31. 3. 2024, a to buď v hotovosti na Obecním úřadě, nebo bezhotovostně dle následujících platebních pokynů.

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. Pro stávající poplatníky to znamená nahlaslásit všechny změny a požadavky na úlevy a osvobození do 15.ledna 2024.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Informace a pokyny k platbě Typ: PDF dokument, Velikost: 287.8 kB


Příloha

Vytvořeno: 15. 1. 2020
Poslední aktualizace: 26. 12. 2023 10:39
Autor: Ing. Zdeněk Vácha