Obsah

Zpět

Lov zdivočelých holubů v areálu živočišné výroby v obci Židněves

Magistrát města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy na úseku myslivosti podle ustanovení § 60 zákona. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen zákon), a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dle § 41 odstavec 1 zákona, povoluje lov zdivočelých holubů v areálu živočišné výroby v obci Židněves za následujících podmínek:
1. Lovem se pověřuje MS Bor Sukorady IČO 48679224, které je oprávněné vydat povolenky k lovu osobám, které splňují zákonné podmínky.
2. Termíny odstřelu holubů: středa 14:00 do 16:00 hod a neděle od 10:00 do 12:00 hod                                 
3. Zemědělská akciová společnost Březno zajistí oznámení dne lovu případným chovatelům holubů v obcích Židněves, Březno, Husí Lhota a Sukorady, aby si mohli zajistit své chovy.
4. Lov se povoluje do 20. dubna 2022 a od 1.října 2022 do 31. března 2023

Vyvěšeno: 28. 11. 2021

Datum sejmutí: 31. 3. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět