Navigace

Obsah

Sportovní areál Židněves

Sportovní areál Židněves je umístěn v jižní části obce a rozprostírá se mezi železniční tratí a říčkou Klenice. Aktuálně je tvořen fotbalovým hřištěm, travnatou tréninkovou plochou, parkovištěm, hasičskou nádrží (Jáchymák), tenisovým kurtem, nohejbalovým kurtem, dětským hrištěm, pergolou s posezením, hasičským  areálem a kabinami (v majetku Sokola Březno). K jeho zásadnímu rozšížení  došlo v  roce 2002, kdy investorem akce byla obec Židněves, která náklady na rozšíření areálu financovala ze svých zdrojů a z dotací Středočeského kraje. Součástí areálu se tak stal tenisový a nohejbalový kurt, dětské hřiště a pergola s posezením. Tenisový začátečníci mohou využívat cvičnou zeď umístěnou na nohejbakovém kurtu, děti do 12 let se mohou vydovádět na dětském hřišti s pískovištěm, prolézačkou  a posezením.

Fotbalové a tréninkové hřiště je v současnosti využíváno oddíly SK Židněves a Sokol Březno. V roce 2020 byl sportovní areál rozšířen o část věnovanou hasičskému sportu, vznikl tak hasičský areál se zázemím, který využívají SDH Židněves a Březno.

Podmínky a pravidla užívání, způsoby rezervace a ceny za pronájem celého nebo částí areálu jsou uvedeny v jednotlivých provozních řádech – pronajmutí pergoly s posezaením, fotbalového hřiště, tréninkového hřiště, tenisového kurtu, nohejbalového kurtu a hasičského areálu je zpoplatněno.

Návštěvní řád a pravidla užívání Sportovního areálu Židněves:

Návštěvní řád a pravidla užívání Sportovního areálu Židněves
Kontakty

Provozní řády: podmínky užívání, způsob rezervace a cena pronájmu

Provozní řád Pergoly
Provozní řád Tenisového kurtu
Provozní řád Nohejbalového hřiště
Provozní řád Fotbalových ploch
Provozní řád Hasičského sportovního areálu
Provozní řád Dětského hřiště
Provozní řád Hasičská nádrž (Jáchymský rybník)

Kalendář rezervací pergoly 

(případně souvisejících událostí ve sportovním areálu)