Navigace

Obsah

znak sdh   SDH Židněves

 

 

Historie sboru

Nejstarší, stále existující, a bohatou činnost vyvíjející spolek v Židněvsi je Sbor dobrovolných hasičů. Vznikl ještě za Rakouskouherské monarchie 15. března 1879 a o tři roky později se stal součástí mladoboleslavské hasičské župy. Prvním starostou sboru byl jmenován Jan Egrt, prvním velitelem Jan Mačenka. 

HasičiHasičiHasiči

Slavné chvíle prožili židněveští hasiči v roce 1979, kdy se slavilo 100. výročí. Při této příležitosti se konala i okrsková soutěž v požárním sportu. Tehdy byly položeny základy ke vzniku družstva žen, které bylo v příštích letech pravidelným a úspěšným účastníkem soutěží. Tato úspěšná tradice pokračuje u družstev žen a mužů až do dnešní doby. Naše sportovní družstva se pravidelně zúčastňují okrskových a pohárových soutěží v požárním sportu, na kterých dosahují velmi dobré výsledky.

HasičiHasičiHasiči

Součástí života sboru jsou ovšem i akce společenské a kulturní, výlety, zájezdy, pořádání dětských dnů, tanečních zábav nebo každoroční hasičský ples. Členové sboru se nezaleknou ani tvrdé práce a aktivně se účastní brigád na zvelebení naší obce. Z členů sboru je rovněž utvořena devítičlenná zásahová jednotka zabezpečující územní pokrytí obce.
Lze si jen přát, aby hasičský sbor se 140. letou tradicí úspěšně pokračoval ve stopách obecně prospěšné organizace, jejíž náplní je uskutečňovat dávné a stále platné prosté motto "Bližnímu na pomoc".

Kontakt:

E-mail.: sdh.zidneves@seznam.cz 

 

Složení výboru SDH Židněves volební období 2020 - 2024:

Starosta: Jiří Křemeček

Náměstek starosty: Ing. Zdeněk Vácha

Velitel: Milan Knížek

Zástupce velitele: Vratislav Havelka ml.

Strojník: Jan Spěšný

Hospodář: Zdeňka Knížková

Referent prevence a výchovné činnosti: Jiří Heřmánek st.

Jednatel: Josef Košťák

Referent ochrany obyvatelstva: Ing. Martin Gregor