Navigace

Obsah

Vlastenecko dobročinná obec baráčníků pro Březno a okolí

Historie Obce baráčnické pro Březno a okolí

Březenská baráčnická obec byla založena v roce 1929 v hostinci u Boučků ustavujícím sezením, jež mělo 52 členů. Prvním rychtářem byl zvolen František Třešňák, místorychtář Otakar Randák, berním Josef Dumek. Konšelstvo Karel Fuka, František Řezáč, Josef Zdobinský, Josef Skopový, Karel Svoboda, František Král, František Ptáček, Josef Jírů, Josef Bejr, Jan Rakušan, drábem Karel Bareš, ponocným Václav Dlask, hospodář Jan Vitmajer, šafář František Synek. Byl dán název obci „Vlastenecko-dobročinná sdružená obec baráčníků pro Březno a okolí“. V roce 1932 měla obec 175 členů. 14. června 1936 v Židněvsi se konalo slavnostní odhalení a rozvinutí praporu, který zhotovila a vyšila tetička Röslerová dle návrhu Josefa Kubína z Holých Vrchů. Na pořízení praporu darovala matka praporu paní Stiberová ze zámku a kmotry praporu 2.455,-Kč a ostatní se doplatilo z obecní truhlice.

Dalším rychtářem se stává Fuka Karel a poté Kerda Josef. Největší kulturní nesnáze přišly pro naší obec v r. 1939, kdy byli plánovány slavnosti k 10. výročí. Bohužel z příkazu Okresního úřadu v Mladé Boleslavi byly tyto zakázany pro neutěšené poměry ve státě. Nastaly pro naší rebubliku i pro naší obec zlé časy. Konšelské zasedání se konalo nepravidelně a jen při několika málo členech. Byla to stagnace veřejného i kulturního života. Tak se celý náš život soustředil jen na doprovody tetiček a sousedů na poslední cestu.

První konšelské sezení se konalo v červnu 1945. I v dalších letech nebyl nijak velký elán pro práci v baráčnictvu. Byla provedena sbírka na postavení pomníku umučených za druhé světové války. Vynesla 14.255,-Kč. Byly konány přípravy na 20. výročí trvání obce, od kterých se prý pro malý zájem upustilo. Soused rychtář Jan Vitmajer byl nemocen a uvažovalo se, zda nebude náš baráčnický spolek rozpuštěn. Až v roce 1953 byl zvolen rychtářem s. Durdis Josef a ten s novým konšelstvem postupně dával obci život. V roce 1955 byl zvolen rychtářem s. Fořt Josef, 1957 Fuka Karel, 1958 Skramužský Jaroslav. V roce 1959 Dlask Josef, kdy na počest 30. výročí trvání obce se konalo slavnostní zasedání v Židněvsi u Frydrichů. Neméně významný byl rok 1962, kdy byla zřízena májka zásluhou souseda rychtáře Ladislava Paříka a tetiny Liběny Hlaváčkové. Odhalení se konalo 27. května průvodem ze Židněvse na hřiště Sokola ve Březně. Dalším rychtářem byl zvolen soused Durdis Josef, Syrový Václav, Antoš Josef, kdy se v roce 1979 konalo výročí 50 let trvání obce. Dalším rychtářem byl zvolen Přibyl Josef, Klos Karel, opět Přibyl Josef pak Kolouch Štěpán a pak tetička Křemečková v roce 1997. Rychtáři i konšelé se snaží plnit svůj rychtářský slib. Je vykonáno mnoho práce a přijato mnoho nových členů.

V roce 2004 byla obnovena činnost Mladé chasy. Činnost tetičky rychtářky byla přerušena nemocí a posléze v roce 2016 úmrtím. Vedení se ujímá místorychtář soused Petr Novotný, který téhož roku odchází do nenávratna. Tím obec ztrácí dva schopné činovníky. Konšelé dali důvěru bernímu sousedu Jaroslavu Křemečkovi, aby do volebního sedění vedl obec. Ve volbách byl zvolen rychtářem a obec vedl do listopadu 2023, kdy se na volebním hodnotícím sezení vzdal funkce. Novým rychtářem pro další čtyřleté volební období byl zvolen soused Karel Kocourek.

Brožurka vydaná u příležitosti 95. výročí založení Vlastenecko-dobročinné sdružené obce baráčníků pro Březno a okolí zde k nahlédnutí