Navigace

Obsah

Zpět

UPOZORNĚNÍ - Finanční úřad pro Středočeský kraj

Od 1. 1. 2020 s účinností zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů (dále jen „zákon č. 364/2019 Sb.“), došlo k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých
věcí“). Konkrétně uplatnění osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí.
Po přechodnou dobu na zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo možné uplatnit osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí jak ve znění do 31.12.2019, tak i ve znění do 1.1.2020.

Upozorňujeme však, že od zdaňovacího období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1.1.2020. V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění do 31. 12. 2019 u:

1. pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“),

2. pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.

Příloha č. 1 (112.38 kB)

Příloha č. 2 (55.53 kB)


 

Vyvěšeno: 27. 8. 2021

Datum sejmutí: 30. 9. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět