Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Židněves

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Židněves, které se koná 1. března 2021 od 18:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Židněves.

Pozvánka a program zasedání zde k nahlédnutí

Zasedání zastupitelstva se konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích. Na jednání zastupitelstva se vztahuje (za podmínek daných mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest („roušku, respirátor“ apod.), a je-li to možné, dodržovat rozestupy 2 metry.

Krizové opatření nevylučuje ani veřejnost jednání (účast veřejnosti ve smyslu § 93 odst. 3 zákona o obcích), resp. veřejnosti nelze v účasti bránit.

Povinnost zajistit ochranu dýchacích cest má každý účastník zasedání sám. Není povinností obce tuto ochranu zajistit sama (může tak ovšem učinit např. poskytnutím ochranných prostředků).

Vyvěšeno: 19. 2. 2021

Datum sejmutí: 1. 3. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět