Navigace

Obsah

Zpět

Osvědčení o úspoře emisí - obec Židněves

Vážení spoluobčané,

V roce 2022 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 24,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902 970 tun CO2 ekvivalentu.

Občané obce Židněves v roce 2022 vytřídili a předali k využití 25,554 t odpadů

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2022, kterých dosáhla naše obec, a tím přispěla ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Osvědčení o úspoře emisí - obec Židněves

Děkujeme všem občanům za spolupráci.

Vyvěšeno: 30. 7. 2023

Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět