Navigace

ObsahMístní knihovna

Místní knihovna je provozována obcí Židněves. Sídlo knihovny je v budově obecního úřadu č. p. 13. Počet knihovních jednotek ve volném výběru je cca 800. Seznam knih je dostupný na stránkách www.knihovnazidneves.cz. Po přihlašení je možná i rezervace knih. Přihlašovací údaje získáte v knihovně. Naše knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí. Obec  má se Středočeským krajem, s Knihovnou města Mladá Boleslav podepsanou "Smlouvu o poskytování pomoci knihovnám".
Pověřenou knihovnou pro naši obec je Knihovna města Mladá Boleslav, která vykonává pro naši místní knihovnu zásobování výměnnými soubory knih a poskytuje konzultace o odborné činnosti.

 

Seznam knih a přihlašovací portál: vstup

 

Knihovnice: Petra Jáklová

 

Knihovní řád Místní knihovny Židněves: zde ke stažení

 

Čtenářská přihláška: nad 15 let   a  do 15 let         

 

Registrační poplatek pro dospělé, důchodce a děti:  10 Kč / rok

 

Provozní doba knihovny: 

Otevírací doba knihovny 2024

knihovnaknihovnaknihovna