Obsah

Zpět

ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY POZEMKŮ K PRONÁJMU

ZVEŘEJNĚNÍ NABÍDKY POZEMKŮ K PRONÁJMU - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Případný žadatel musí ve lhůtě 30ti kalendářních dnů od zveřejnění doručit na naši pobočku písemně (poštou, datovou zprávou nebo osobně) vyplněnou žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ. Její formulář je k dispozici na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu www.spucr.cz.
V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní/pachtovní smlouva nebo
vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy. Nabídku pozemků k pronájmu zveřejňuje Státní pozemkový úřad čtvrtletně, a to i na internetových stránkách www.spucr.cz. Bližší informace získáte na Státním pozemkovém úřadě, Pobočce Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav.

Nabídka zde ke stažení

Vyvěšeno: 2. 8. 2017

Datum sejmutí: 2. 9. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět